Být zapálen

Učitel jako herec

Divadlo a dramatická výchova jako prostor pro spolupráci

Co prožiješ, si zapamatuješ


O PROJEKTU

Cílem projektu strategického partnerství To be or not to be well? - Drama and theatre in education v rámci programu Erasmus+ je společně s učiteli zkoumat, jak drama může zlepšit jejich spokojenost v profesním i v osobním životě, a tím ovlivnit i spokojenost jejich žáků v procesu učení a následně celkové školní klima. Součástí společné dvouleté práce je vedle seminářů pro učitele a workshopů pro odbornou veřejnost i vytvoření metodik pro další využití nabytých zkušeností přímo ve školách a vědecký výzkum zaměřený na otázku, jak sami učitelé vnímají svoji spokojenost (well-being) a možné přínosy dramatické výchovy a divadla ve výchově.


Partneři projektu

Partnery projektu jsou Big Brum z Velké Británie, Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA z Polska, Středisko volného času Lužánky a koordinující maďarská organizace Nyitott Kör. Projekt realizujeme od začátku září 2019 do konce ledna 2022.