PUBLIKACE

Wellbeing kurikulum, příručku TO BE – A LIVING QUESTION a výzkumné zprávy najdete v angličtině na webu https://tobe.nyitottkor.hu/ 

KURIKULUM PRO WELLBEING 

Dokument zachycuje náplň setkání s učiteli, uskutečněných v rámci projektu. Cílem těchto setkání bylo prostřednictvím tématu vlastní životní a pracovní spokojenosti objevovat potenciál dramatické výchovy a divadla ve výchově pro motivaci a podporu zapojení žáků v procesu vzdělávání, včetně těch se specifickými vzdělávacími potřebami. 

DIDAKTICKÁ PŘÍRUČKA „ŽÍT ŠKOLOU NAPLNO" 

Příručka rozpracovává nástroje a metody, které byly využívány v průběhu realizace projektu. Pedagogům nabízí základní vodítko, jak pracovat se skupinou, budováním důvěry a týmové spolupráce se zvláštním důrazem na emoce, práci s příběhy, techniku učitel v roli a další dramatické techniky. Popis realizovaných aktivit doplňují komentáře a hodnocení pedagogů.

WELLBEING UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V KONTEXTU DRAMATICKÉ VÝCHOVY

Kvalitativní výzkum představuje sondu do pojetí wellbeingu vybraných učitelů a vedoucích pracovníků ze tří základních škol, kteří se v rámci projektu To Be účastnili vzdělávacího semináře z oblasti dramatické výchovy.