UDÁLOSTI

AKTUÁLNÍ NaBíDKa

Další seminář BÝT ČI NEBÝT se uskuteční v průběhu března 2024 proběhne na SVČ Legato v Brně. Přesný termín zveřejníme ZDE. 

Seminář pro pedagogické pracovníky, učitelské sbory, školní týmy i jednotlivce 

Více...

REALIZOVANÉ SEMINÁŘE

Praktické workshopy, kulatý stůl i neformální diskuze, představení výstupů projektu strategického partnerství To be or not be well? - Drama and theatre in education v rámci programu Erasmus+

Více...

Seminář pro pedagogické pracovníky, učitelské sbory, školní týmy i jednotlivce 

Více...

Semináře pro učitele a modelové vzdělávací programy pro školy nabízíme ve 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Více...

Co pro mě jako učitele znamená? 

Úvodní seminář jsme věnovali vzájemnému seznámení a představení projektu, jeho tématu i způsobu, kterým budeme společně pracovat.

Více...

Kdy žijeme a kdy přežíváme? 

Navazovali jsme na minulé setkání, sdíleli spolu, jak jsme prožívali uplynulé tři týdny i jak se zkušenost a techniky z minulého setkání osvědčily v učitelské praxi. 

Více...

Příběhové drama jako nástroj zkoumání školního klimatu

Cílem třetího semináře bylo nabídnout zúčastněným pedagogům zkušenost s programem postaveným na dramatické výchově a přímo pro ně na míru vytvořeným.

Více...

Jak můžeme ovlivnit spokojenost žáků? 

Těžiště našeho zájmu se postupně přesouvá od učitelů k jejich žákům. Ptali jsme se proto, co ovlivňuje pohodu a spokojenost (well being) žáka. Na co má vliv samotný učitel?

Více...

Zhodnocení potenciálu a dopadů 

V říjnu jsme se ohlédli za programy pro školní třídy, které jsme ještě stihli v rámci projektu zrealizovat (než byly školy uzavřeny).  

Více...

Jak jsme prožívali období realizace projektu a co si odnášíme?

V listopadu proběhlo naše poslední setkání. Společně s učiteli jsme se ohlédli za celým obdobím realizace projektu.

Více...

3. - 8. 1. 2020, Budapešť 

Jaká je spokojenost a zdraví učitelů v různých částech Evropy? Jak se liší okolnosti jejich zaměstnání, uspokojení z práce a  jejich potřeby? 

Více...