UDÁLOSTI

AKTUÁLNÍ NaBíDKa

Ve středu 29. března 2023 proběhne na SVČ Legato v Brně seminář BÝT ČI NEBÝT. Podrobněji níže a ZDE.


Seminář pro pedagogické pracovníky, učitelské sbory, školní týmy i jednotlivce

Více...

REALIZOVANÉ SEMINÁŘE


Praktické workshopy, kulatý stůl i neformální diskuze, představení výstupů projektu strategického partnerství To be or not be well? - Drama and theatre in education v rámci programu Erasmus+

Více...


Seminář pro pedagogické pracovníky, učitelské sbory, školní týmy i jednotlivce

Více...


Semináře pro učitele a modelové vzdělávací programy pro školy nabízíme ve 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Více...


Co pro mě jako učitele znamená?

Úvodní seminář jsme věnovali vzájemnému seznámení a představení projektu, jeho tématu i způsobu, kterým budeme společně pracovat.

Více...


Kdy žijeme a kdy přežíváme?

Navazovali jsme na minulé setkání, sdíleli spolu, jak jsme prožívali uplynulé tři týdny i jak se zkušenost a techniky z minulého setkání osvědčily v učitelské praxi.

Více...


Příběhové drama jako nástroj zkoumání školního klimatu

Cílem třetího semináře bylo nabídnout zúčastněným pedagogům zkušenost s programem postaveným na dramatické výchově a přímo pro ně na míru vytvořeným.

Více...


Jak můžeme ovlivnit spokojenost žáků?

Těžiště našeho zájmu se postupně přesouvá od učitelů k jejich žákům. Ptali jsme se proto, co ovlivňuje pohodu a spokojenost (well being) žáka. Na co má vliv samotný učitel?

Více...


Zhodnocení potenciálu a dopadů

V říjnu jsme se ohlédli za programy pro školní třídy, které jsme ještě stihli v rámci projektu zrealizovat (než byly školy uzavřeny).

Více...


Jak jsme prožívali období realizace projektu a co si odnášíme?

V listopadu proběhlo naše poslední setkání. Společně s učiteli jsme se ohlédli za celým obdobím realizace projektu.

Více...3. - 8. 1. 2020, Budapešť

Jaká je spokojenost a zdraví učitelů v různých částech Evropy? Jak se liší okolnosti jejich zaměstnání, uspokojení z práce a jejich potřeby?

Více...