NAPSALI O NÁS

Myslím, že wellbeing všech je v této neklidné době absolutní prioritou, v každé zemi světa. Všichni bychom se mohli snadno stát odpadlíky od života a normality. A nová normalita, která přichází, nebo kterou již žijeme, přesouvá pozornost z dříve marginalizovaných jedinců k uvědomění, že všichni jsme tak či onak marginalizovaní a ohrožení. Váš projekt nám umožňuje přiznat si, jak jsme křehcí a nedokonalí, a této křehkosti a nedokonalosti si vážit. Najít způsoby, jak věnovat pozornost, pozorovat a dovolit nám všem být jednoduše lidskými a zranitelnými.

Sanja Krsmanović Tasić, divadelní režisérka, choreografka, herečka, učitelka dramatu a tance, prezidentka IDEA, prezidentka Centre for Drama in Education and Art, umělecká ředitelka divadla Hleb


Oceňuji, jak téma wellbeingu dokázalo pojmout a vlastně do určité míry i opečovat a různá systémová témata a úskalí současného školství (práce učitele se svými zdroji/ vyhoření, nedostatek ocenění, je obtížné vidět výsledky, obtíže v komunikaci s vedením/ rodiči/ žáky, konfliktní situace..) Wellbeing jsem díky vám taky uviděla jako určitou otevřenost vůči sobě samému a otevřenost vůči vztahům.

V uvedených bodech jsou pro mne shrnuty základní esence toho, jak si představuji novodobé školství a vzdělávání. Pokud chci něco předávat, potřebuji se to naučit sama žít. Do výuky je užitečné zařadit také vlastní proces a dát prostor procesu studentů, společně s důvěrou, že na výuce se lze spolupodílet a je společnou zodpovědností učitele i žáků. Že podstatnou částí učení je dostatečný prostor k reflexi. A především, že hlavní pracovní nástroj učitele je lidský vztah.

Dokážu si představit, že zkušený pedagog, i pokud nemá vzdělání v dramatické výchově, podle uvedeného popisu a díky "vtažení do děje" je schopen se popsanými aktivitami inspirovat, rozvinout je a dotvořit si je podle vlastní potřeby.

Veronika Kirchnerová, psycholožka, ​​Biskupské gymnázium Brno, JCMM


Doporučila bych ji odborníkům, kteří hledají inspiraci pro své programy, konkrétní postupy a nápady.

Jana Nováková Stará, Český wellness institut


Zdokumentované postupy jsou komplexní strategie a techniky vzdělávání. Vycházejí z dobře zavedeného a teoreticky podloženého základu. Snad nejinovativnějším aspektem tohoto veskrze imaginativního a pečlivě strukturovaného projektu je způsob, jakým je drama využíváno u učitelů, z nichž mnozí doposud neměli s tímto způsobem práce přímou zkušenost. Nezpochybnitelný je vliv na fyzickou a duševní pohodu těchto učitelů, stejně jako na jejich postoj k proaktivnímu učení, které je základem dramatické výchovy.

Andy Kempe, emeritní profesor, University of Reading


Líbí se mi, jak je projekt v Guidbooku popsán, formou hypertextu se spoustou odkazů na další materiály, včetně videozáznamů jak prezentací skupin, tak účastníků pracujících v autentických situacích ve třídě s dětmi, které jsou také podle potřeby sestříhány a nabídnuty jako podnět pro vzájemnou spolupráci.

Myslím, že ve zveřejněných materiálech, videích a dalších příbězích, je několik nápadů, jak nadnést téma wellbeingu v širokém slova smyslu v jakémkoliv prostředí. Důležitější je ale princip, naslouchání jeden druhému jako rovný s rovným, učení se od vrstevníků i od žáků. Můžeme získat široký repertoár technik využitelných také pro distančním vyučování a učení. Myslím, že si také můžeme uvědomit hodnotu, kterou mají setkání a dialog i hlubší zamyšlení, která se jejich prostřednictvím rodí.

Projekt můžete posloužit také v oblasti dalšího vzdělávání učitelů, ředitelů a dalších pracovníků škol, ale i sociálních pracovníků a pracovníků v oblasti péče o duševní zdraví, kteří pracují ve škole nebo s dětmi a mladými lidmi ve sportovních a jiných zájmových kroužcích, dále pak rodičům a osobám s rozhodovací pravomocí v obcích, ve státní správě na národní úrovně, ale i mezinárodně a globálně.

Pirjo Vaittinen, emeritní vysokoškolská pedagožka, divadelní kritička a teoretička, učitelka dramatické výchovy a divadla, Tampere University


Výstupy jsou velmi dobře zpracované a coby školitelce mi moc vyhovuje, že jsou zpracovány způsobem, který přímo vybízí k tomu je použít. Díky kombinaci slovního popisu s krátkými klipy jsem získala představu, jak aktivita vypadá v procesu realizace.

Ilona Olehlová, facilitátorka a školitelka, Mission: Reconnect, z.s.