Kontakt

kdo stojí za projektem

EVA DITTINGEROVÁ

Vystudovala estetiku na Filozofické fakultě MU v Brně a dvouletý kurz Kreativní pedagogika – pedagogická kondice na DAMU. Věnuje se oblasti formálního i neformálního vzdělávání (profesní příprava učitelů, koordinace mezinárodních projektů a festivalu mladého divadla, podpora zahraničních dobrovolníků aj.). Facilituje poradní kruhy podporující učení i budování komunit. Pracovala jako muzejní pedagožka v Muzeu romské kultury a lektorka dramatické výchovy v SVČ Lužánky. Učí dramatickou výchovu studenty učitelství estetické výchovy na FF MU a spolupracuje s katedrou sociální pedagogiky PdF MU na projektu Otevřená univerzita.

evadittingerova@gmail.com


Katja Ropret Perne

Vystudovala sociologii a bohemistiku na Filozofické fakultě na Univerzitě v Lublani ve Slovinsku. Zde se zabývala zkoumání společenských témat prostřednictvím divadla. V roce 2015 odešla jako dobrovolnice do České republiky, kde se potkala s dramatickou výchovou a začala se jí plně věnovat. V současné době působí jako pedagožka SVČ Lužánky ve Studiu dramatické výchovy Labyrint v Brně.


katja.ropretperne@luzanky.cz


TOMÁŠ MOHAPL DOLEŽAL

Vystudoval Pedagogickou fakultu MU v Brně, učitelství matematiky a dílen, specializaci dramatická výchova na Filozofické fakultě MU a distanční studium dramaterapie na UP v Olomouci. Pracuje jako divadelní pedagog ve SVČ Lužánky v Brně, kde vede výukové programy pro školy, divadelní kroužky pro zájemce různého věku a působí jako lektor akreditovaných kurzů zaměřených na dramatickou výchovu a divadelní tvorbu. Externě vyučuje na PdF MU a na DAMU předměty související s dramatickou výchovou.

tom@luzanky.cz


VERONIKA RODOVÁ

Vystudovala obor historie – archivnictví a specializaci dramatická výchova na Filozofické fakultě MU v Brně. Je autorkou knihy Dramatická výchova ve službách dějepisu (MU 2014), podílela se na publikaci Dramatická výchova v kurikulu současné školy (Portál 2008), je šéfredaktorkou časopisu Komenský a členem redakční rady časopisu Tvořivá dramatika. Působí jako odborná asistentka na katedře primární pedagogiky PdF MU a jako pedagog na katedře výchovné dramatiky DAMU. Zabývá se aplikací metod a technik dramatické výchovy – zejména živých obrazů – na dějepisné učivo s ohledem na kognitivně náročnou práci žáků.

rodova@ped.muni.cz


LENKA POLANKOVÁ

Vystudovala obor dramatická výchova na JAMU v Brně. Zabývá se uplatněním dramatického umění jako prostředku osobního růstu, vzdělávání a zkoumání společenských problémů při práci se sociálně znevýhodněnými skupinami. Absolvovala kurzy v oblasti divadla utlačovaných pod vedením Augusta Boala, Juliána Boala, Adriana Jacksona, Bárbary Santos a dalších zahraničních lektorů. Je zakládající členkou Kabinetu divadla utlačovaných (KDivU). Působí jako odborná asistentka na katedře sociální pedagogiky PdF MU a jako externí lektorka dramatické výchovy pro školy a neziskové organizace.


remsova@ped.muni.czozvěte se nám

to-be@luzanky.cz

+ 420 604 919 120