BÝT ČI NEBÝT

Drama pro wellbeing ve škole

akreditovaný seminář pro pedagogické pracovníky


Zmapujeme wellbeing ve škole prostřednictvím dramatické výchovy, tvořivých aktivit a skupinové práce. Pozornost budeme věnovat především různým komunikačním stylům a způsobům sebevyjádření.


V průběhu semináře a po jeho absolvování

  • poznáte nové výukové metody a jejich možnosti uplatnění ve výchově a vzdělávání

  • získáte zkušenost se začleněním dramatické výchovy do dílčích aktivit i rozsáhlejších celků podporujících angažovanost žáků v procesu učení

  • rozvinete svou kreativitu a schopnosti sebevyjádření

  • rozšíříte škálu svých komunikačních stylů v různých situacích a využijete je

  • pochopíte problematiku wellbeingu a cesty k jeho zlepšení ve svých třídách, při práci se žáky i v kolektivu učitelů

  • budete schopni vhodně aplikovat dramatickou výchovu jako nástroj pro mapování wellbeingu na svých školách

Seminář sestává ze tří bloků, celkem 8 vyučovacích hodin, je akreditovaný MŠMT (MSMT- 7898/2021-1-281).

Termín realizace: 25. 1. 2023, 8:30-16:30 hodin. Pokud by vám tento termín nevyhovoval a chtěli byste jiný nebo byste chtěli termín jen pro vaši organizaci, ozvěte se.

Seminář proběhne v prostorách SVČ Lužánky - pracoviště Legato.

Bližší informace a kontakt: Tomáš Mohapl Doležal, tom@luzanky.cz, tel.: +420 604 919 120. Přihlášení možné ZDE.