BÝT ČI NEBÝT

Drama pro wellbeing ve škole

akreditovaný seminář pro pedagogické pracovníky


Zmapujeme wellbeing ve škole prostřednictvím dramatické výchovy, tvořivých aktivit a skupinové práce. Pozornost budeme věnovat především různým komunikačním stylům a způsobům sebevyjádření.


V průběhu semináře a po jeho absolvování

  • poznáte nové výukové metody a jejich možnosti uplatnění ve výchově a vzdělávání

  • získáte zkušenost se začleněním dramatické výchovy do dílčích aktivit i rozsáhlejších celků podporujících angažovanost žáků v procesu učení

  • rozvinete svou kreativitu a schopnosti sebevyjádření

  • rozšíříte škálů svých komunikačních stylů v různých situacích a využijete je

  • budete chápou problematiku wellbeingu a cesty k jeho zlepšení ve svých třídách, při práci se žáky i v kolektivu učitelů

  • budete schopni vhodně aplikovat dramatickou výchovu jako nástroj pro mapování wellbeingu na svých školách


Seminář sestává ze tří bloků, celkem 8 vyučovacích hodin, je akreditovaný MŠMT (MSMT- 7898/2021-1-281).

Termín realizace: 24. 8. 2021, 9-17 hodin

Seminář proběhne v prostorách SVČ Lužánky - pracoviště Lyska.

Bližší informace: Katja Ropret Perne

katja.ropretperne@luzanky.cz

+420 734 152 847