DRAMA A WELLBEING VE ŠKOLE


Praktické workshopy, kulatý stůl i neformální diskuze, představení výstupů projektu strategického partnerství To be or not be well? - Drama and theatre in education v rámci programu Erasmus+


Sobota 2. října, SVČ Legato

9 - 13 hod

Drama pro wellbeing ve škole

Tým projektu To Be, to-be.luzanky.cz


Příběhové drama ze stejnojmenného programu pro pedagogické pracovníky. Zmapujeme wellbeing ve škole prostřednictvím dramatické výchovy, tvořivých aktivit a skupinové práce. Pozornost budeme věnovat především různým komunikačním stylům a způsobům sebevyjádření.


oběd pro účastníky


odpoledne

14 - 16 hod

Zdraví a pohoda ve školním kolektivu, aneb Udělejte si ve škole wellness

Jana Nováková Stará (Český wellness institut, wellcome.cz)


Ke školnímu well-beingu lze přistupovat intuitivně či situačně, nebo jeho rozvoj opřít o širší teoretické pojetí, kterým může být 12 složek wellness. Ve svém jádru wellness koncept sahá dál než jsou lázně a vířivky. Rozpracovává komplexní téma životního stylu a lidského zdraví, do kterého vkládá hodnoty jako je laskavost, soucit, respekt a přístup zaměřený na člověka. Model Johna Travise, se kterým budeme v tomto semináři pracovat, může posloužit k revizi a podpoře zdraví a spokojenosti jednotlivých pedagogů, a v přenesené formě jej lze využít také pro komplexní náhled na klima školní třídy či pedagogického sboru.16:30 - 18 hod

Wellbeing ve vzdělávání, kulatý stůl

Jak vnímají téma wellbeingu učitelé a pedagogičtí pracovníci? Pojďte s námi diskutovat a sdílet své zkušenosti.


18 hod

Společenský večer

Přihlašování zde.

Bližší informace: Katja Ropret Perne

katja.ropretperne@luzanky.cz

+420 734 152 847