MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ

3. - 8. 1. 2020, Budapešť

Jaká je spokojenost a zdraví učitelů v různých částech Evropy? Jak se liší okolnosti jejich zaměstnání, uspokojení z práce a jejich potřeby?

Na začátku ledna se na okraji Budapešti sešli zástupci čtyř různých organizací z Anglie, Polska, Maďarska a České republiky, aby v následujících pěti dnech společně zpracovávali téma well-beingu učitelů a hledali způsoby, jak metodami dramatické výchovy a divadla ve výchově zkoumat samotné postavení učitelů a učitelek v dnešní společnosti, co všechno je ovlivňuje a jak je možné je podpořit, aby oni sami mohli být oporou pro své žáky nejen v procesu učení, ale i jako vzory, spokojené a zdravé osobnosti.

Seminář byl určený pracovníkům a spolupracovníkům organizací zapojených do mezinárodního projektu “To be or not to be well - drama and theatre in education”.

Více o semináři v článku v Lužáneckém zpravodaji Lužánky-Live, reportáži v časopisu Komensky nebo ve videu ze semináře.