SEMINÁŘE PRO UČITELE A PROGRAMY PRO ŠKOLY

Semináře pro učitele a modelové vzdělávací programy pro školy nabízíme ve 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Učitelé se účastní vzdělávacích programů z oblasti dramatické výchovy/divadla ve výchově pro dospělé publikum, seznámí se s metodami práce se skupinou, využitím dramatu a divadla ve výchově pro vzdělávací účely a pro naplňování potřeb žáků v oblasti osobnostního a sociálního vývoje (zejména well-being a resilience), včetně sebeuvědomění, sebeřízení a společenského povědomí. Konkrétní zacílení modelových programů mají možnost ovlivnit tak, aby zohledňovalo specifické potřeby školy i žáků. Do vzdělávacích seminářů se může zapojit 15-35 učitelů.

Pro pět tříd zapojených škol nabízíme modelový vzdělávací program. Techniky užívané v modelovém vzdělávacím programu si budou moci učitelé osvojit a přizpůsobit pro svou praxi, v rámci projektu získají podpůrné materiály (kurikulum, didaktická příručka, výzkumné zhodnocení projektu, videomateriály a další).

Jednotlivé semináře pro učitele:

ŽIVOTNÍ A PROFESNÍ SPOKOJENOST

JEDEN DEN V ŽIVOTĚ UČITELE

DOPIS - PŘÍBĚHOVÉ DRAMA

ŽÁK A DRAMATICKÁ VÝCHOVA

ZÁŽITEK S PROGRAMEM DRAMATICKÉ VÝCHOVY

ZÁVĚREČNÉ OHLÉDNUTÍ