ŽÁK A DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Setkání 17. ZÁŘÍ 2020

Těžiště našeho zájmu se postupně přesouvá od učitelů k jejich žákům. V následujících dnech budou mít pedagogové se svými třídami možnost navštívit program dramatické výchovy v Labyrintu. Ptali jsme se proto, co ovlivňuje pohodu a spokojenost (well being) žáka zevnitř a zvenčí - to jsou ty obrysy lidských postav na zemi. Na co má vliv samotný učitel? A jak rozvíjí dramatická výchova dovednosti, vědomosti a postoje žáků? Jak může ovlivnit atmosféru ve třídě a jaká tématu můžeme touto formou zpracovávat?