JEDEN DEN V ŽIVOTĚ UČITELE

Setkání 3. března 2020

Navazovali jsme na minulé setkání, sdíleli spolu, jak jsme prožívali uplynulé tři týdny i jak se zkušenost a techniky z minulého setkání osvědčily v učitelské praxi. Potěšilo nás, že si několik účastníků našlo vhodnou příležitost k prověření nabídnutých aktivit přímo ve škole, jejich zkušenostem a poznatkům chceme určitě věnovat dostatek prostoru a pozornosti i na dalších setkáních (a v připravovaných didaktických materiálech). Těžiště naší práce bylo ve skupinové tvorbě živých obrazů, zachycujících jeden den v životě učitele, a jejich následná prezentace. V následující reflexi jsme se potom věnovali shromažďování materiálu pro další tvůrčí práci - témat, která jsou pro učitele palčivá a rádi by je prozkoumali prostřednictvím dramatu.


Video: Druhý seminář pro učitele