ZÁŽITEK S PROGRAMEM DRAMATICKÉ VÝCHOVY

ONLINE Setkání 15. ŘÍJNA 2020

V říjnu jsme se opět potkali online. Ohlédli jsme se za programy pro školní třídy, které jsme ještě stihli v rámci projektu zrealizovat, než byli školy uzavřeny. Jejich námět si vybrali učitelé z nabídky programů pro školy SVČ Lužánky.

Pravěk přiblížil prostřednictvím práce se živými obrazy a literaturou život sběračů a lovců i to, co s nimi máme společného dodnes.

Jaké je to být outsiderem? Příběhové drama podle povídky Raye Bradburyho.

Hrej fér o pravidlech soužití mezi lidmi prostřednictvím her a divadla

Spolu s učiteli jsme pokračovali ve zkoumání vlivu dramatu na žáky a školní prostředí, nyní na základě konkrétní zkušenosti s programy dramatické výchovy pro jejich třídy. Zaznamenávali jsme momenty během programů, které pro ně byly silné, překvapivé a neočekávané. Bavili jsme se o vlivu tohoto zážitku na žáky a třídní kolektiv. Na závěr dostali učitelé příležitost vyjádřit své vlastní pocity a uvědomění.