ŽIVOTNÍ A PROFESNÍ SPOKOJENOST

Setkání 10. února 2020

Úvodní seminář jsme věnovali vzájemnému seznámení a představení projektu, jeho tématu i způsobu, kterým budeme společně pracovat. Hned na úvod tak zněla naše jména s výrazem momentálního naladění, ukazovali jsme si imaginární předměty - metaforické znázornění našich škol, stali jsme se sochami v lapidáriu, a tak skupině představili náš vztah k divadlu a dramatické výchově. Po krátké přestávce na kávu jsme se ponořili do soustředěné práce, Veronika Rodová nás provedla od štronza k tematizovaným živým obrazům, které jsme ztvárňovali nejdříve jednotlivě, potom ve dvojicích a nakonec ve skupinách. Postupně se před námi odkrývaly různé výjevy spojené se školou a vzděláváním. Závěr setkání byl věnován zamyšlení se nad otázkami, co se skrývá v sousloví profesní a životní spokojenost a jak rozumíme slovům žití a přežívání.

Video: První seminář pro učitele