ZÁVĚREČNÉ OHLÉDNUTÍ

Setkání 5. listopadU 2020

V listopadu proběhlo naše poslední setkání. Společně s učiteli jsme se ohlédli za celým obdobím realizace projektu a zaznamenali klíčové okamžiky v jeho průběhu. Své zážitky účastníci přetvořili i do podoby krátkých básní. Poslední část jsme věnovali reflexi zážitků, nově získaných zkušeností a postojů.